Nieuws

 • De Nieuwe Route van de Post uitgelegd: De evaluatie van de nieuwe looptijden (deel 2)

  03/07/2019
  PostNL Postbezorgers

  Begin juni is PostNL gestart met de Nieuwe Route van de Post (NRP). De BVPP heeft hierover eerder berichten geplaatst. Dit is het tweede bericht over de evaluatie van de nieuwe looptijden van de wijken.

  Evaluatie van de nieuwe looptijden in juli

  Tussen 1 juli 2019 en 28 juli 2019 geef je per loop aan of je akkoord gaat met de nieuwe basistijd voor die dag en die tijd. Controleer goed waar je mee akkoord gaat!

  Hoe doe je dat?

  Als je de uitvraag in de Mijnwerkapp opent, dan zie je elke wijk die je vanaf 4 juni gelopen hebt per dag.
  Dus als je een bepaalde wijk op vier dinsdagen hebt gelopen, dan staat die wijk er één maal bij (je gaat dan wel of niet akkoord met de looptijd van dié wijk op  dinsdag). Heb je dezelfde wijk vier hele weken gelopen? Dan zie je die wijk vijf maal in je uitvraag (voor alle vijf dagen van de week).

  Wil je bezwaar maken?

  Doe dat dan door op het witte vlakje náást ‘Akkoord’ te drukken en het schuifje gaat naar ‘Bezwaar’. Dat kost nu natuurlijk even wat tijd, maar reken die extra minuten mee in een wijk. Evalueren is ook werktijd!

  Wat zit er in de basistijd?

  Hieronder zie je in het nieuwe pijlenschema van wat er in de basistijd hoort te zitten, dat is dus de tijd waarmee je wel of niet akkoord gaat.

  De blauwe pijlen zijn de werkzaamheden waarvoor je moet bij-plussen. Veel collega’s denken nog steeds dat de basistijd iets is wat je altijd ‘moet halen’, maar je ziet dat niet alle werkzaamheden in die tijd zitten.
  De zaken bij de rode pijlen mag je niet meerekenen in de tijd .bij deze evaluatie, maar moet je indien nodig bij-plussen op de betreffende dag. 

  Als je dus altijd veel pakjes hebt, dan zie je dat deze extra tijd dus structureel is. Dan moet deze tijd dus bij je basistijd komen! Deze evaluatie maakt dat mogelijk, want je kunt op basis van de gelopen wijken in juni aantonen dat je bijvoorbeeld meer tijd nodig hebt. Houd dan geen rekening met calamiteiten of een keertje naar de retailer.

  Met welke tijd moet je nu akkoord gaan?

  We hebben al vragen ontvangen over wat nu een goede tijd is voor een wijk. Wij gaan er van uit dat een tijd voor een wijk goed staat als die sóms te ruim staat en je sóms maximaal 15 min moet bij-plussen als er meer post is, veel pakjes of als je naar de retailer moet.

  Als je áltijd moet bij-plussen om de voorgaande redenen dan staat de wijk per definitie niet goed! Bereken dan op basis van het gemiddelde wat je de afgelopen weken hebt gelopen een nieuwe voorsteltijd. Je vult de tijd als digitale tijd in, dus bijvoorbeeld als 00:55 of 03:12.

  Ik ga binnenkort op vakantie, wat nu?

  Als je op vakantie bent in juli, dan hoef je maar één keer de uitvraag te openen om te kunnen evalueren.

  Tips voor het invullen van de uitvraag in juli

  • Gebruik deze evaluatie om ervoor te zorgen dat de looptijden op een depot beter kloppen.
  • Bespreek dit ook met je collega’s. Keer op keer vult ongeveer 40% van je collega’s niets in. Bedenk dat als je invalt in een wijk, je ook wil weten hoeveel tijd die wijk ongeveer kost. Bespreek ook met collega’s die wellicht bang zijn om niet akkoord te gaan dat dit van belang is en het je recht is. Bied je hulp aan bij het invullen en bij het eventuele overleg later met jullie leidinggevende.
  • Maak eventueel screenshots van wat je hebt ingevuld. Check ook of de tijden in de uitvraag wel gelijk zijn als die van het rooster.

  Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met nieuwe looptijden?  

  Als je NIET akkoord gaat, dan geef je een nieuw tijdsvoorstel aan voor die wijk op die dag. Je teamleider zal dan reageren. Als je teamleider akkoord gaat, dan kun je de nieuwe tijd begin september op je rooster verwachten. Je krijgt wel nog een nieuwe uitvraag over of je daarmee wel akkoord gaat.

  Wat gebeurt er als ik er met mijn teamleider niet uit kom?

  Laat je niet vertellen dat je gewoon akkoord moet gaan, omdat je altijd mag bij-plussen! Een basistijd moet een reële tijd zijn en niet standaard te krap staan.

  Je teamleider vindt het ook niet prettig als jij altijd moet bij-plussen en hij/zij dat telkens moet verantwoorden bij zijn/haar leidinggevende. Gebruik je ervaringen van juni of begin juli om te onderhandelen over een nieuwe tijd.

  Veel collega’s stellen ons de vraag of juni wel een goede maand is om te evalueren, omdat er met volumes is geschoven en er soms op dalwijken extra veel post was? Wij vinden dat een evaluatie nu moet beginnen omdat de OR dertien weken heeft om akkoord te gaan met de nieuwe werktijdregeling van 4 juni. Als de eerste weken van juli echt veel beter gaan, dan gebruik je dat in het gesprek met je teamleider. Mocht in de toekomst het Sandd-volume bij PostNL komen, dan staat de tijd wederom ter discussie en kan die ook weer aangepast worden.

  Kom je er echt helemaal niet uit met je teamleider? Mail dan naar or-productie@postnl.nl en vraag naar jouw OC-lid in de regio om dit te bespreken.

  Iedereen die een wijk op een bepaalde dag heeft gelopen sinds 4 juni 2019 mag iets zeggen over de tijd van de wijk. Het kan dus voorkomen dat meerdere collega’s iets mogen zeggen over dezelfde basistijd. Bespreek dit dan ook met die betreffende collega’s en dien dezelfde tijd in, want dan kun je ook samen in gesprek met je leidinggevende over jullie gezamenlijke voorstel.
  Als er toch verschillende tijden zijn ingediend, probeer dan ook vóór het gesprek met jullie leidinggevende op één lijn te komen. 

  Vragen?

  Heb je nog vragen over NRP of de evaluatie? Mail de BVPP via nrp@bvpp.nl Heb je algemene vragen: mail dan naar secretariaat@bvpp.nl