Nieuws

 • CAO Resultaat TNT

  22/06/2018
  TNT / FedEx

  De vakbonden en TNT hebben een CAO-resultaat bereikt. Vanaf 23 juni 2018 kun jij als lid jouw stem uitbrengen op dit onderhandelingsresultaat tijdens de gezamelijke ledenbijeenkomsten van de BVPP, FNV en CNV. Lees hier meer over de cao TNT en de bijeenkomstdata.

  Terugblik

  In 2017 was de cao TNT met een jaar verlengd, tot 1 januari 2018. De TNT-lonen zijn toen met 1,3% gestegen.

  Gelijktijdig werd er een driejarig cao-beroepsgoederenvervoer (cao BGV) afgesloten, ook wel bekend als cao TLN, voor Transport van Logistiek Nederland. Hiermee waren drie salarisstijgingen afgesproken van 2% per nieuw kalenderjaar en werd het loongebouw verhoogd met een extra trede van 4%. De toevoeging van een extra stap betekent voor medewerkers die hun maximale periodiek hebben bereikt, dat zij in 2019 door kunnen groeien in het loongebouw.

  Wanneer je de cao TNT en cao BGV met elkaar vergelijkt is er een duidelijk verschil in de loongebouwen te zien. Waar de cao BGV zes tot acht stappen heeft in de eerste zes schalen, heeft de cao TNT elf tot veertien stappen in de eerste zes schalen. De loonlijnen van de cao TNT zijn dus langer dan die van de cao BGV. Daarbij ligt de laatste trede van TNT hoger dan het maximum van de cao BGV.

  Hierbij moet er wel rekening gehouden worden met de verschillen tussen de twee cao's. Bij de cao BGV bestaat een werkweek uit 40 uren, terwijl dit bij de TNT-cao slechts 37 uren en 39,25 uren is. Daarbij is de schaalindeling niet gelijk tussen functies en zijn de pensioenbijdragen tussen beide cao's niet gelijk. Zo geldt voor de cao BGV een pensioenbijdrage van 10,16% en voor de cao TNT slechts 3%.

  Bod van TNT

  TNT heeft vandaag het finale bod aan de vakbonden voorgelegd. Dit bod houdt het volgende in: 

  1. De TNT-cao wordt verlengd met 21 maanden, tot en met 30 september 2019.
    
  2. TNT zal in deze periode van 21 maanden twee loonsverhogingen verstrekken:
  • Een loonsverhoging van 2% op 1 januari 2018, en
  • Een loonsverhoging van 2% op 1 oktober 2018.
  1. De uitkering op basis van de Winstdelingsregeling zal voor het kalenderjaar 2018 worden vastgesteld op 1.5%.
  2. Dezelfde uitkering zal ook voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2019 op 1.5% worden vastgesteld over het (pro rata) salaris in die periode.
  3. De uitkeringsmomenten blijven conform de cao, op voorwaarde dat de uitkering over 2019 uiterlijk in december 2019 zal worden uitgekeerd.

  Op jaarbasis komt de loonsverhoging neer op 2,28%*. De loonsverhoging van de cao TNT ligt dus in lijn met de cao BGV, die een loonsverhoging van 2% heeft op jaarbasis.

  * berekening cao TNT loonsverhoging op jaarbasis: 2% + 2% = 4%, 4% / 21 maanden = 0,19, 0,19 x 24 maanden = 4,56, 4,56 / 2 jaren = 2,28% per jaar.

  Zorg voor later: harmonisatie op komst

  TNT en FedEX zijn in 2016 gefuseerd en het ligt daarom in de verwachting dat er een harmonisatie van de cao's van TNT en FedEx zal plaatsvinden. Dit houdt in dat de arbeidsvoorwaarden van beide bedrijven tegen elkaar worden afgewogen en op basis van het gemiddelde een nieuwe cao wordt gevormd. Het is goed mogelijk dat de cao BGV ook in de afwegingen wordt meegenomen. Gezien de loonlijnen van de cao TNT langer zijn en hoger liggen dan dat van de cao BGV, lijkt dit niet op een positieve ontwikkeling voor onze TNT-leden. 

  Met dit in het achterhoofd zal er tijdens de onderhandelingen voor de volgende cao (van 1 oktober 2019) naar de waarde van beide cao's (cao TNT en cao BGV) gekeken worden. Jij als lid kan er van de BVPP op aan dat er ook voor die cao een looneis zal worden neergelegd. 

  Stel je vragen tijdens de ledenbijeenkomst!

  Het woord is nu aan jou. Wij nodigen onze leden uit om naar de gezamelijke ledenbijeenkomsten van de BVPP, FNV en CNV te komen. Tijdens deze bijeenkomsten krijg jij de gelegenheid om ons vragen te stellen en meer informatie in te winnen over het cao-resultaat, om zo een goed afgewogen stem uit te brengen.

  De ledenbijeenkomsten zullen plaatsvinden in Duiven, Zwolle, Amsterdam, Eindhoven en Dordrecht.

  Stemmen

  Na de laatste ledenbijeenkomst van de reeks zul jij de mogelijkheid krijgen om digitaal te stemmen voor jouw cao. Hierover zul jij nog persoonlijk worden geïnformeerd door de BVPP.

   

  DATA, TIJDEN EN LOCATIES LEDENBIJEENKOMSTEN

  Zaterdag 23 juni, Duiven
  Tijd: aanvang 19.00 uur
  Locatie: Hotel van der Valk Arnhem-Duiven, Impuls 2, 6921 RK Duiven

  Maandag 25 juni, Zwolle
  Tijd: 
  aanvang 07:30 uur
  Locatie: TNT Depot Zwolle, Mindenstraat 5, 8028 PK Zwolle

  Dinsdag 26 juni, Amsterdam 
  Tijd: 
  aanvang 19:30 uur 
  Locatie: FNV Regionaal Vakbondshuis (gebouw Trivium), Derkinderenstraat 2-8, 1062 DB Amsterdam

  Dinsdag 26 juni, Eindhoven
  Tijd: 
  aanvang 19:30 uur
  Locatie: FNV Vakbondshuis Eindhoven, Dr. Cuyperslaan 47, 5622 MA Eindhoven

  Woensdag 27 juni, Dordrecht
  Tijd: 
  aanvang 19:30 uur
  Locatie: FNV Vakbondshuis Dordrecht, Spuiboulevard 422, 3311 GR Dordrecht